Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ngày 05/1/2022, Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đây là đơn vị Đoàn cấp cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chọn để hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm của Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2024. Tham dự Đại hội có các đồng chí Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Cấp ủy Phòng Kỹ thuật hình sự, Tổ theo dõi Đại hội điểm và Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Đại hội đã tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh việc tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, đoàn viên Chi đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đoàn, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tham gia nhiệt tình và có chất lượng các phong tràocác cuộc vân động, cuộc thi tìm hiểu do tổ chức Đoàn các cấp và Công an tỉnh phát động... Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã tổ chức cho 100% Đoàn viên được nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành và của Đoàn. Phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Phong trào tình nguyện  được thực hiện đa dạng thông qua nhiều công trình chung tay cùng cộng đồng với kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng, đã góp phần lan tỏa hình ảnh về Người Công an vì nhân dân phục vụ. Ngoài ra, đoàn viên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo theo đợt và đột xuất 20 đơn vị máu. Phong trào “sáng tạo trẻ” được cụ thể hoá phù hợp, đoàn viên thường xuyên ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào công tác chuyên môn và đóng góp 61 ý tưởng sáng tạo vào Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng; đã giới thiệu Chi bộ xem xét, kết nạp 03 đồng chí đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Thường trực Đoàn cấp trên và Cấp ủy đơn vị đã biểu dương sự nổ lực phấn đấu và những thành tích mà tuổi trẻ Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng mong muốn: Trong nhiệm kỳ tới để thực hiện được mục tiêu mà Đại hội đề ra, Chi đoàn cần tập trung làm tốt hơn nữa việc phát huy tinh thần, trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Đoàn. Đề ra các biện pháp thực hiện sáng tạo, cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, nhất là các mô hình, công trình thanh niên giải quyết những khâu khó, việc mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên. Ban chấp hành Chi đoàn phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm, kịp thời động viên, tác động, định hướng tư tưởng tích cực cho đoàn viên, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Thanh niên Công an Bình Thuận học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Tích cực tham gia các phong trào do Công an tỉnh, Đoàn cấp trên phát động; làm nòng cốt trong các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của đơn vị và Đoàn cấp trên, đáp ứng được nhu cầu tình thần và nâng cao thể chất đoàn viên, phục vụ tốt công tác; tăng cường các hoạt động tình nguyện, hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng...

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra theo đúng quy định. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2022, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024; đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lần thứ X. Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí có đủ năng lực, sở trường, phẩm chất đạo đức tốt để tiếp tục dẫn dắt, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên đơn vị phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 4 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Ngay sau Đại hội, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, từ đó làm tốt công tác chuẩn bị và hướng tới tổ chức đại hội theo đúng quy định, khoa học, tiết kiệm, phát huy tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên.

 

 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN