Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Image

Thực hiện mô hình “khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyền truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong thanh niên không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội; trên cơ sở chỉ đạo của Đoàn cấp trên và xác định vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện phong “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. 

 

Text/HTML

Lịch công tác

Giấy mời họp