Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bài phát biểu của ông Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bình Thuận

Cùng lắng nghe bài phát biểu của ông Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bình Thuận về Quốc hội.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN