Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

🏢 Ngày 02/11/2020, tại phòng họp trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

⭐️ Chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Hơn 200 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh đã cùng tham gia.

🏵 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh Hội nghị nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để bổ sung, phát triển chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ đối với Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đó tập trung vào các nội dung như: Tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, 10 năm 2021 - 2030, vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030; Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên.

🌸 Các ý kiến nhất trí Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, cơ bản kết tinh được trí tuệ và những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời có những phát triển phù hợp với thực tiễn và đổi mới tư duy đối với các vấn đề trọng đại của đất nước trong 5-10 năm tới. Các nội dung về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; Văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp và giải pháp đối với giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; giải pháp chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng đã được hội nghị trao đổi sâu rộng nhằm thúc đẩy lợi ích cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hội nghị cũng nhất trí đánh giá tình hình thế giới và khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục chuyển biến nhanh với tính chất phức tạp, khó lường gia tăng trong thời gian tới, nhất là trước những tác động sâu rộng của đại dịch toàn cầu COVID-19; của môi trường quốc tế và khu vực, sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống... đặt ra những cơ hội và thách thức đối với nước ta.

​📚 Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đã có 12 ý kiến với nhiều nội dung được các đại biểu nêu ra, thông qua phát biểu trực tiếp và hơn gần 100 lượt góp ý bằng văn bản đại diện các đơn vị và cùng các ý kiến cá nhân...tập trung vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

📖 Trước đó, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức lấy ý kiến đóng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV. Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đại hội Đảng các cấp./.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN