Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hiệu quả từ những nổ lực giúp đỡ thanh niên yếu thế

Với trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả giúp thanh niên yếu thế xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội.

 

Đ/c Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

trao kinh phí hỗ trợ lập nghiệp cho bạn Nguyễn Thị Kim Hoa (Thôn 1 - xã Bắc Ruộng, Tánh Linh)

Nhằm thắp sáng niềm tin cho thanh niên yếu thế, bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh thường xuyên quan tâm, thực hiện các mô hình, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế.

Để công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến đạt hiệu quả; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các nội dung qua quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm cho các Huyện, Thị, Thành đoàn và Ủy ban Hội các Huyện, Thị xã, Thành phố như

+ Giao chỉ tiêu 100% Huyện, Thị, Thành đoàn xây dựng đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng, duy trì ít nhất 1 mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến hiệu quả; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn nhận giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 01 thanh niên chậm tiến; thanh niên hoàn lương sau cai nghiện.

+ Giao chỉ tiêu cho 100% Ủy ban Hội các xã, phường thị trấn xây dựng ít nhất 01mô hình thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển.

Với mục tiêu đó, tổ chức Đoàn, Hội đã có nhiều hoạt động, phong trào hướng đến đối tượng thanh niên yếu thế. Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trong việc tiếp cận, giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến; các cấp bộ Đoàn, Hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư, trường học, nhà máy, xí nghiệp... Trong đó, nổi bật là mỗi đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đăng ký đảm nhận cảm hóa, giúp đỡ ít nhất 1 thanh, thiếu niên chậm tiến thành công dân tốt, tích cực tham gia các phong trào đoàn, hội, hoạt động xã hội tại cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã duy trì được 124 mô hình CLB Thắp sáng niềm tin cấp xã và 13 CLB Cấp huyện, 01 mô hình hỗ trợ thanh niên khuyết tật phát triển kinh tế (Nhóm Khát vọng). Kết quả, đã giúp đỡ cho gần 290 thanh niên chậm tiến, trong đó có gần 244 thanh niên trở nên tiến bộ; hỗ trợ xây nhà cho 01 thanh niên yếu thế người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học nghề cho hơn 25 thanh niên khuyết tật. Từ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội, xuất hiện những tấm gương điển hình thanh niên yếu thế vượt khó được các cấp bộ Đoàn, Hội vinh danh, tuyên dương như thanh niên tại Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt.

thanhnienyeuthe20201

Tuyên dương các gương thanh niên yếu thế vượt khó trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2020

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động các mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế nhằm giúp đỡ thanh niên đặc thù, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến có hiệu quả; đưa ra nhiều giải pháp mới, chú trọng đến các đối tượng có nguy cơ phạm tội; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh, thiếu niên yếu thế ổn định cuộc sống; biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế...

Ngọc Thiện - Ban Phong trào


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN