Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Huyện đoàn Hàm Thuận Nam: Phát huy vai trò của Bí thư chi đoàn trong các hoạt động ở địa bàn dân cư

Huyện Hàm Thuận Nam, có 13 xã, thị trấn với 56 thôn, khu phố, những năm qua với sự chỉ đạo của cấp ủy, Đoàn cấp trên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở các thôn, khu phố cơ bản đã có những chuyển biến tích cực.

Trong đó, vai trò của đồng chí Bí thư chi đoàn thôn, khu phố là rất quan trọng, đến nay 56/56 thôn, khu phố trên địa bàn huyện đều bố trí đủ chức danh Bí thư chi đoàn. Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn ở địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn quan tâm đến đội ngũ Bí thư chi đoàn thôn, khu phố, tìm kiếm các nguồn để hỗ trợ hoạt động của chi đoàn thôn, khu phố; đến nay hầu hết Bí thư chi đòan, thôn khu phố đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

 

Chi đoàn khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam tổ chức tổng kết chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2020 

 

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt là Bí thư chi đoàn thôn, khu phố, Huyện đoàn đã có các giải pháp từ việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các lớp tập huấn đến việc Thường trực Huyện đoàn, Thường trực Đoàn xã, thị trấn cùng dự các buổi sinh hoạt ở địa bàn dân cư để định hướng hoạt động. Ngoài ra, việc bố trí đồng chí Bí thư chi đoàn thôn, khu phố làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội cũng là một giải pháp để nâng chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở, vừa có thêm nguồn thu nhập cho bản thân, vừa có kinh phí để hoạt động chi đoàn.

lap son

Chi đoàn thôn Lập Sơn, xã Tân lập tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh năm 2020

Do làm tốt các giải pháp nêu trên nhiều chi đoàn thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã có những hoạt động nỗi bậc thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia như: các chi đoàn Khu phố thuộc thị trấn Thuận Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động ngày “chủ nhật xanh” tham gia xây dựng văn minh đô thị, tổ chức tổng kết hoạt động hè tuyên dương khen thưởng những đoàn viên tham gia tích cực; các chi đoàn thôn thuộc xã Tân Lập thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã, nhận hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Một con thuyền muốn đi đúng hướng đòi hỏi phải có người cầm lái, công tác Đoàn hay bất kỳ công tác nào cũng vậy vai trò của người chỉ huy là rất quan trọng. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục bồi dưỡng cán bộ Đoàn nhất là ở địa bàn dân cư, để đưa hoạt động Đoàn ở cơ sở ngày càng phát triển.

Ngọc Duy - Huyện đoàn Hàm Thuận Nam - TVT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN